VASTUPIDAVAD KOGUKONNAD: VÕIMALUSED JA OHUD

Thomas A. Bryer

Thomas A. Bryer Thomas Bryer on avaliku halduse kooli professor ning Kesk-Florida ülikooli kesklinna kogukonnaga seotud stipendiumite büroo direktor.

Ta on ka Kaunase Tehnikaülikooli (Leedu) juhtivteadur ja külalisprofessor, Edge Hilli ülikooli (Inglismaa) külalisprofessor ning Leedu, Venemaa ja Lõuna-Aafrika Vabariigi kogemustega stipendiaat ja spetsialist.

Ta on kuue raamatu autor, sealhulgas (1) Kodaniku tervise edendamine ülikoolide ja kogukondade partnerluste kaudu: ülemaailmsed kontekstid ja kogemused, (2) Kehv osalus: vaesuse ja vaesunud kodakondsuse sõdade vastu võitlemine, ja (3) Kõrgharidus väljaspool Töökohta: ülikoolid, kodakondsus ja kogukond.


VASTUPIDAVAD KOGUKONNAD: MAJANDUS JA SUHTED

Rea Raus

Rea Raus Rea on Statera jätkusuutlikkuse ja regionaalarengu uurimis- ja praktikakeskuse asutaja ning juht. Tema uurimistööd keskenduvad jätkusuutlikkuse põhimõtetele ja säästvale arengule.

Ta on töötanud mitmetes rahvusvahelistes ja riiklikes projektides, mis kekenduvad säästva arengu haridusele nagu näiteks EduBalt, mis on elluviidud koostöös Uppsala ülikooliga. Ta on nii teaduspublikatsioonide, artiklite, õppematerjalide autor, kui ka kogenud õppejõud, koolitaja ja juhendaja.

Rea on olnud peaesineja mitmetel säästva arengu hariduse konverentsidel ja seminaridel, ning ta kuulub ka erialavõrgustikesse, näiteks nagu Läänemere piirkonna säästva arengu hariduse võrgustik.

Aktiivse kogukonnaliikmena, on Rea valitud nii FSC Eesti (jätkusuutlik metsandus) esimeheks, kui ka Eesti Mesinike Ühingu aseesimeheks.


MODEREERIB: Mari Kuli

X