Tagasi

Sisukord

Üldpilt

Start'i esileht koosneb suures laastus kolmest osast:

1. Peamenüü: pealeht viib Haapsalu Kolledži lehele, Sahtel on kolledži failihaldus süsteem, haldusosa on kolledži töötajatele ning seal on võimalik Sahtli kasutajaid ja tunniplaani hallata.
2. Tunniplaan: Koosneb loengute otsingust ja lisa-funktsioonidest ning tunniplaani vaatest.
3. Start Lingid: Sellele vajutades tuuakse nähtavale hulk kasulike linke, samasse kohta uuesti vajutades varjatakse need lingid.

Tunniplaani osa


1. Loengute otsing
2. Muud tunniplaani väljastamise võimalused (Printvaade, Excel, Google kalender jne)
3. Tunniplaani vaade

Loengute otsimine

Loenguid saab otsida kuupäevade vahemiku, kursuste, ainete, õppejõu ning ruumi parameetrite alusel:

1. Võimalik on määrata ajavahemik, mille sees olevaid loenguid vaadata. Lisaks on 'Kuni' kuupäeva kasti kõrval linnukastike, mille linnukese ära võtmisel otsitakse loneguid ainult kuupäeva algust arvestates. Et kuupäeva otsingu muudatused toimiksid, tuleb vajutada 'Otsi' või kasutada järgmises reas olevaid valikukaste.
2. Teised mainitud valikud, kõiki parameetreid on võimalik valida mitu.
3. Ainete ja õppejõu valikutel on olemas otsing, et nende valikute arv lühemaks teha ning hõlbustada otsitavate parameetrite leidmist.
4. Loengute otsing mõjutab ka lisafunktsioone. Nendest funktsioonidest tuleb juttu hilisemas peatükis.

Loengute vaade


Loengu peamisest reast üleval asub kursuste rida (v.a juhul kui loengu otsing sisaldab ainult ühte kursust). Kui lühendidele hiirega peale liikuda, siis tuleb ette selle kursuse täisnimetus.

1. Aine nimetus. Juhul kui ainel on olemas link aine materjaliga, siis aine nimetus kuvatakse lingina, mille kaudu saab aine materjali kätte.
2. Aine kood.
3. Lisateave aine kohta (valikaine, vabaaine, erialaaine jne) ning tärn selle sees tähistab, kas tegu on kohustusliku ainega. Kui hiirega üle lühendi minna, siis tuuakse välja selle täisnimetus.
4. Mõnel loengul võib olla lisatud kommentaar, mis sisaldab täiendavat informatsiooni loengu kohta.

1. Loengumaht. Üks mahuühik on võrdne 45 minutiga ilma pausideta.
2. Õppejõud. Ühel loengul saab olla mitu õppejõudu. Kui õppejõul on olemas e-mail, siis kuvatakse see lingina.
3. Loengu toimumise koht.

Peale tunniplaani on lõpus veel koondtabel. 'Koondtabel +' peale vajutades avaneb tabel, mis loeb kokku loengute arvu, mahu ja näitab EAP ainete kaupa ning lõpus arvutab need omakorda kokku.

Muud tunniplaani väljastamise võimalused

Tunniplaani printvaade:

Nagu võib nimest eeldada, siis on see leht mõeldud selleks, et tunniplaani paberile printida.

Tunniplaani allalaadimine CSV (Excel) formaadis:

Sellele vajutades genereeritakse fail, mida on võimalik avada excelis loetaval kujul.

Tunniplaani allalaadimine iCal failina:

Sellele vajutades genreeritakse fail, mida on võimalik hiljem Google kalendrisse üles laadida.Tunniplaani Google Kalendrisse lisamine:

Sarnane põhimõte, mis eelmisel, aga sellele vajutades tekitatakse kohe Google'sse uus kalender.


Tunniplaani RSS voog:

Üles